LIGONIŲ KASOS: DĖL PROSTATOS VĖŽIO PASITIKRINA TIK KAS KETVIRTAS VYRAS
2018-11-16

Lapkričio mėnuo visame pasaulyje žinomas „Barzdoto lapkričio“ (arba „Movember“) vardu, kai vyrai yra skatinami pasitikrinti dėl prostatos vėžio. Prie šios iniciatyvos drauge su Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugija (LSPVD) bei „Barzdų klubu“ prisideda ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), kviesdami Lietuvos vyrus nemokamai dalyvauti prostatos vėžio prevencinėje programoje.


TYRIMAS: VIS MAŽIAU GYDOMA ANTIBIOTIKAIS
2018-11-13

Iš Šiau­lių ap­skri­ties be­ne ra­cio­na­liau­siai ski­ria­mi an­ti­bio­ti­kai Kel­mės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re. Be­je, pa­sak kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­šė­jų, Kel­mės ra­jo­no po­lik­li­ni­kos ne­blo­gai at­ro­do ir Lie­tu­vos mas­tu (tre­čio­je vie­to­je). Dau­giau­siai grei­tų­jų strep­to­ko­ko an­ti­ge­no tes­tų at­lie­ka­ma Vi­sa­gi­ne, ant­ro­je vie­to­je – Birš­to­nas. Ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se at­lie­ka­mų tes­tų skai­čius ypač ma­žas.


PRIMINĖ, KĄ SVARBU ŽINOTI APIE ŠEIMOS GYDYTOJĄ
2018-11-09

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, Lietuvoje dirba daugiau nei du tūkstančiai šeimos gydytojų. Be šių medikų sunku būtų įsivaizduoti šalies sveikatos apsaugos sistemą, nes pas juos gydosi per 2,5 mln. Lietuvos gyventojų. Nors šeimos gydytojo paslaugomis žmonės naudojasi kasdien, tačiau jiems vis kyla įvairiausių klausimų apie šeimos gydytojų darbą, galimybes, paciento teises, o apie tai byloja gyventojų skambučiai, elektroniniai laiškai į ligonių kasas, žinutės socialiniuose tinkluose.


SEIMUI VĖL TEIKIAMA SVARSTYTI SVEIKATOS SISTEMOS REFORMA
2018-11-09

Sveikatos apsaugos ministras, Seimo narys Aurelijus Veryga, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė ir kiti parlamentarai iš naujo teikia svarstyti sveikatos sistemos reformos projektus. Jais siūloma pertvarkyti sveikatos sistemą numatant naują sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) sudarymo tvarką, gydymo įstaigų tinklo formavimą. Taip pat tobulinamas gydymo įstaigų valdymas diegiant šiuolaikinius vadybos metodus, skaidrinama sistema. Teikiamuose projektuose ištaisomos nemažai teisinių diskusijų sukėlusios nuostatos ir atsižvelgiama į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės išsakytas pastabas vetuojant reforminius projektus.