PROJEKTAS „AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS GERINIMAS KELMĖS RAJONE“

        Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Kelmės rajono PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2- ESFA-R-615-61-0004 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjo 6 d. – 2022 m. vasario 6 d.
 
Projekto tikslas – mažinti Kelmės rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.
 
Projekto tikslinė grupė – Kelmės rajono savivaldybės gyventojai, sergantys tuberkulioze, kuriems gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą.
 
Įgyvendinant projektą bus mažinamas Kelmės rajono savivaldybės gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės, bus išvengta atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, gerinama tuberkuliozės kontrolės priežiūra. Tuberkulioze sergantiems asmenims, ambulatorinio gydymo metu atvykus suvartoti paskirtų vaistų, 1 kartą per savaitę bus išduodami maisto talonai, motyvuojant jį tęsti ir užbaigti gydymą.
 
Projekto vertė – 15.223,52 Eur, iš jų: 14.081,75 Eur – ES fondų lėšos; 1141,77 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.
 
Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.